Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek wordt verricht om te onderzoeken we wat er aan de hand is, hoe de psychische klachten zijn ontstaan en welke impact ze op iemand hebben.

Met behulp van een intakegesprek en diverse betrouwbare en goed gevalideerde vragaenlijsten plaatsen we de klachten in een totaalbeeld. Psychologisch onderzoek kan zich op een breed spectrum aan onderwerpen richten, bijvoorbeeld depressie, angst, persoonlijkheid, psychotische klachten, agressie, etc.