Werkzaamheden van de ouderenpsycholoog

Neuropsychologisch onderzoek wordt verricht om inzicht te krijgen in het cognitief functioneren van een persoon. Psychologisch onderzoek wordt verricht om te onderzoeken we wat er aan de hand is, hoe de psychische klachten zijn ontstaan en welke impact ze op de oudere hebben.

Neuropsychologisch onderzoek wordt verricht om inzicht te krijgen in het cognitief functioneren van een persoon. Door een NPO worden iemands sterke en zwakke kanten op het cognitieve vlak verduidelijkt. Daarnaast worden het niveau van alledaags functioneren, copingstijl, stemming, vermoeidheid, pijn, persoonlijkheidsfactoren en eventuele gedragsproblemen in kaart gebracht. De redenen om diagnostiek te doen zijn volgens Alzheimer Nederland: uitsluiten ander ziektebeeld, behandeling, hulp en ondersteuning, diagnose=opluchting, persoonlijke begeleiding, zelf beslissen, praten over de ziekte, voorbereiden op wat komen gaat.

Psychologisch onderzoek wordt verricht om te onderzoeken we wat er aan de hand is, hoe de psychische klachten zijn ontstaan en welke impact ze op de oudere hebben. We plaatsen de klachten in een totaalbeeld. Daarbij maken we gebruik van een intakegesprek, diverse betrouwbare en goed gevalideerde vragenlijsten en andere onderzoeksmethoden. Psychologisch onderzoek kan zich op een breed spectrum aan onderwerpen richten, bijvoorbeeld depressie, angst, persoonlijkheid, psychotische klachten, agressie, etc.

(Neuro)Psychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek wordt verricht om inzicht te krijgen in het cognitief functioneren van een persoon.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek wordt verricht om te onderzoeken we wat er aan de hand is, hoe de psychische klachten zijn ontstaan en welke impact ze op de oudere hebben.

Behandeling van ouderen

Als de diagnose duidelijk is stellen we samen met de oudere (en mensen in zijn of haar directe omgeving) een behandelplan op, waarin ook staat aan welke doelen hij of zij wil werken.