Ouder worden

In Nederland is er sprake van een toenemende vergrijzing, waardoor ook het aantal ouderen binnen de geestelijke gezondheidszorg toeneemt. Specifieke kennis over deze doelgroep is van belang omdat de problematiek vaak complex is vanwege een combinatie van klachten en de onduidelijke presentatie van klachten. Hierdoor is het van belang dat psychologen om op de hoogte te zijn van de stoornissen die bij ouderen voorkomen en de factoren die een rol spelen bij het ouder worden.

Jeanette van den Bosch heeft zich gespecialiseerd in de ouderenpsychologie. Zij houdt zich binnen To Be 1 bezig met het onderscheid tussen pathologisch en gezond gedrag bij ouderen, de verschillen in presentatie met volwassenen in het algemeen en problemen die specifiek zijn voor ouderen. Denk hierbij aan diagnostiek en behandeling van dementie, depressie en angst bij ouderen, problemen die ontstaan door de overgang naar de laatste levensfase. Ouderen hebben typische hulpvragen die zich vaak afspelen rondom specifieke thema’s zoals seksualiteit/intimiteit, zingeving, autonomie, middelengebruik, wilsbekwaamheid, palliatieve zorg, kwaliteit van leven, etc. )