Psychologie & Ouderen

Ouder worden

In Nederland is er sprake van een toenemende vergrijzing, waardoor ook het aantal ouderen binnen de geestelijke gezondheidszorg toeneemt. Specifieke kennis over deze doelgroep is essentieel omdat de problematiek vaak complex is vanwege een combinatie van klachten en de onduidelijke presentatie van klachten. Hierdoor is het van belang dat psychologen om op de hoogte te zijn van de stoornissen die bij ouderen voorkomen en de factoren die een rol spelen bij het ouder worden.

Werkzaamheden van de ouderenpsycholoog

De werkzaamheden van een ouderenpsycholoog kunnen op verschillende wijzen en bij verscheidene doelgroepen worden uitgevoerd. We maken hierbij een onderscheid tussen diagnostiek en behandeling van ouderen en ondersteuning van c.q. interventies in hun omgeving en professionals.