Groepsbehandeling

De groepsbehandeling vindt plaats in de vorm van groepsbijeenkomsten, aangevuld met ‘opdrachten’ voor de dagelijkse werkpraktijk en thuis.

Methoden die ingezet worden in de groepsbehandeling zijn ontleend aan programma’s die wetenschappelijk onderzocht zijn en hun effectiviteit in de praktijk bewezen hebben. We noemen in dit kader onder andere methoden gebaseerd op CGT (Cognitieve gedragstherapie) en MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapie)/ Mindfulness