Organisatieadvies

Op organisatieniveau denken we vanuit een psychologisch oogpunt graag met u mee over HRM/HRD vraagstukken (bijvoorbeeld competentiemanagement, integraal gezondheidsmanagement, verzuimbeleid, management development programma’s, diversiteit, etc.). Daarnaast zijn we een sparringpartner voor MT/directie, daar waar het om beleidsmatige HRM/HRD- en operationele P&O vraagstukken gaat (beoordelen, functioneringsgesprekken, werving en selectie, etc.)