Jeanette van den Bosch

Jeanette is inmiddels bijna 25 jaar werkzaam als psycholoog in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. 

In 1993 studeerde Jeanette cum laude als psycholoog af aan de Katholieke Universiteit Brabant. In het begin van haar loopbaan werkte ze in de arbodienstverlening. In 2001 maakte ze de overstap naar een assessmentbureau en heeft ze als assessmentpsycholoog ervaring opgebouwd in het uitvoeren van selectieonderzoeken, potentieel beoordelingen en sterkte/zwakteanalyses. In 2008 richtte Jeanette To Be 1 op en daarmee zette ze de stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Gaandeweg haar loopbaan is ze zich meer gaan focussen op ontwikkelvraagstukken op individueel- en team- en organisatieniveau. Ze heeft zich naast het beoordelen, bekwaamd in het ontwikkelen en geven van trainingen op maat, individuele loopbaan- en coachingstrajecten voor individuele medewerkers en teams. In de afgelopen jaren heeft ze haar profiel verder verbreed en is ze zich meer gaan interesseren voor vraagstukken op het gebied van psychische gezondheid van volwassenen en ouderen. In dat kader houdt ze zich onder andere bezig met (neuro)psychologisch onderzoek en behandeling van volwassenen en ouderen met psychische problemen. In januari 2017 is Jeanette gestart met een postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Haar werkwijze is te kenschetsen als laagdrempelig, vriendelijk, welwillend en eerlijk. Daar waar nodig is Jeanette ook kritisch en direct, maar altijd zorgvuldig en met respect. Haar drijfveer is om vanuit inzicht en authenticiteit een perspectief te definiëren en het functioneren van mensen, teams en organisaties op een hoger plan te brengen.

Jeanette is geregistreerd als Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie. Daarmee waarborgt Jeanette een kwaliteitskenmerk en voldoet zij aan de vakbekwaamheidsnorm van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Zij heeft zich verbonden aan de Beroepscode voor psychologen en onderhoudt haar kennis en vaardigheid middels herregistratie.

To Be 1 beschikt over een netwerk van collega-ondernemers uit de Arbeids- en Organisatiepsychologie en diverse andere disciplines waarnaar ze doorverwijst of die met haar samenwerken, bijvoorbeeld voor grotere opdrachten.